Zaznacz stronę

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Miliczu przy Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus

Współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Miliczu

Cele oddziału

Nadrzędnym celem Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Miliczu przy CPTP SALUS jest kompleksowe diagnozowanie, leczenie, terapia i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej.

Pacjentom w trakcie pobytu oferuje się:

 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • opiekę lekarza psychiatry, 
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • treningi poznawcze – ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
 • treningi kompetencji społecznych,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • treningi inteligencji emocjonalnej,
 • terapię zajęciową (arteterapię – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp., zajęcia wykorzystujące gry i zabawy, zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową, wjazdy, basen),
 • wsparcie socjalne (poradnictwo),
 • ciepły posiłek każdego dnia pobytu.

Oddział dysponuje  10 miejscami dla Pacjentów.  Okres pobytu w oddziale Dziennym wynosi od 4 do 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14.00.

Kwalifikacje

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry. Przyjęcia odbywają się po wcześniejszej konsultacji kwalifikacyjnej z personelem Oddziału (lekarz, psycholog). W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny.

Personel

 • Ernest Swora – kierownik oddziału,
 • Katarzyna Dulna – specjalista psychiatra,
 • Karolina Widuch – psycholog, psychoterapeuta
 • Aleksandra Dołhacz – terapeuta zajęciowy i środowiskowy
 • Tomasz Nowosadzki – terapeuta uzależnień, pracownik socjalny.
 • Katarzyna Nowosadzka – pielęgniarka środowiskowa

Kontakt

Ul. Wojska Polskiego 21

56-300 Milicz

Telefon: 71 38 31 942

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Miliczu